KAREN LOGGIA

KAREN LOGGIA

Tension Corporation
819 E 19th St
Kansas City, MO 64108

P: (913) 645-5428